Community

Som community-medlem blir du en del av AWL-communityt på campus men även nationellt. Du får delta och blir inbjuden till flertalet professionella och sociala event.

Tillgång till AWLs gemensamma ytor under kontorstid (lounge, fik, touch-down platser)
Tillgång till kaffe, te och frukt
Wifi
Fri tillgång till ett flertal professionella och sociala event, nätverk, intranät
Eget accesskort
1 månads uppsägningstid
2 dagar access till valfritt AWL på andra Campus (gemensamma ytor och touch-down platser under arbetstid)

Pris 295 sek per månad och person (exkl. moms).